Álláshírdetések

Nr. crt.Denumire postInformații privind postul
3Rezultate concurs proba scrisăREZULTATE proba scrisă
2Rezultate concurs referent, clasa IIIREZULTATE CONCURS RECRUTARE
1Referent, clasa III, grad profesional debutant, compartimentul socialfișa postului asistent social

bibliografie

ANUNȚ

Dosar concurs

declaratie pe propria raspundere

formular_inscriere