Falfeliratok láttak napvilágot a székelyderzsi vártemplomban

16 May

By:

Pál Péter falkép-restaurátor és csapata napok óta dolgozik egy új feltáráson – elsősorban a vártemplom nagy karzatán. A restaurálás során olyan leletek kerültek napvilágra, amelyek a szépséglátványon és a karzatfelújításon túl igen fontos adatokat szolgáltatnak a Világörökség részét képező templom építéstörténetéhez és az egyházközség krónikájához – adta hírül Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész.

Az idei év restaurálási célpontja a templom nagykarzata, amelyről a rajta szereplő felirattöredék alapján a szakirodalom azt feltételezte, hogy 18. századi építésű. A 2007. évi falkép kutatás során megállapították: festett és feliratokat tartalmaz.

A restaurálás nyomán 4 történelmi időszak eredményei váltak láthatóvá. Külön részen kerül bemutatásra a karzat építésével egyidős mintakincs és díszítés. Egy másik rétegen levő felirat a karzat 1726-ban történt renoválását örökíti meg. A harmadik réteg az 18-19. század fordulójáról jegyez fel javítási munkálatokat.

A negyedik rétegen szentírási rész olvasható: “Keressétek először az Istennek országát és annak igasságát annakutána mindazok hozzaadatnak tü nektek.” Kiemelendő: abból a pénzből finanszírozzák a restaurálást, amit az egyházközség Asszonykórusa “énekelt össze”, valamint amit a Száz templom – száz koncert keretében a székelyderzsi falképek restaurálására Mága Zoltán és Pitti Katalin “gyűjtött”.

A hét végére befejezik a tervezett munkálatokat, de már látszik: az adatok alapján szép kortörténet írható. Hogy kik voltak a lelkészek, gondnokok, keblitanácsosok. Vers formában íródott a megemlékezés, minden réteg elég jól olvasható.

Forrás: Udvarhelyi Híradó

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.