IV. KÉPVISELETI ALKALMAK – 2012

21 Jan

By:

KIEMELKEDŐ KÉPVISELETI ALKALMAK

Bálint Róbert Zoltán lelkész felkérésére a Mészkői Unitárius Egyházközség keblitanácsával május 12-én az együttműködésen alapuló, célokban gondolkodó egyházközségi vezetésen dolgoztunk.

Az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesülete és Törökbálint Önkormányzatának meghívására a helyi Tavaszi Napok rendezvényen a keblitanács megbízásából az egyházközséget Demeter Sándor Lóránd és Újvárosi Katalin lelkészek valamint Kovács Domokos keblitanácsos és Dénes Éva Márta pénztáros képviselték.

Városfalván tartotta a 2011-es esztendőt értékelő közgyűlését a Székelyudvarhelyi Egyházkör május 19-én. A köri közgyűlés témája volt a az új egyházi alaptörvény megvitatása is. Az egyházközséget Demeter Sándor Lóránd lelkész, Dénes Jenő gondnok, Pál Ákos jegyző-énekvezér és Csukor Dezső keblitanácsos képviselték.

Június 27 – 29 között Kolozsváron ülésezett a Zsinat és a Főtanács. Az egyházközséget Dénes Jenő gondnok képviselte. A zsinat jóváhagyta az erdélyi és magyarországi unitárius egyházrészek egyesülését Magyar Unitárius Egyház név alatt. Ugyanakkor elfogadta az új egyházi alaptörvényt, a szervezeti és működési szabályzatot. A főtanács az egyház múlt évi tevékenységét értékelte.

Hiterősítő istentiszteletek meghívottai voltunk:

 • Februrár 3 –Székelymuzsna, református egyházközség
 • Február 23 –Homoródszentmárton, unitárius egyházközség
 • Március 7 – Olthévíz, unitárius egyházközség
 • Március 16 –Nagyajta, unitárius egyházközség
 • Március 19 – Marosszentgyörgy, unitárius egyházközség
 • Március 20 – Tarcsafalva, unitárius egyházközség
 • A csíkszeredai unitárius templom felszentelő istentiszteletét tartották július 9-én. Az ünnepi istentiszteleten a lelkészházaspár és a godnok képviselte az egyházközséget.
 • Augusztus 11-én amerikai testvérgyülekezetünk képviseletével együtt vettünk részt az unitáriusok szejkei találkozóján.
 • Augusztus 19-én a székelymuzsnai református templomban tartott Székelyderzs Község és Darány Község 20 éves testvérkapcsolati hálaadó emlékünnepségen szószéki szolgálatot végeztem.
 • Augusztus 20-án Székelyderzsben a Darány Község által ajándékozott turulszobor avatásakor ünnepi beszédet mondtam.
 • Augusztus 21-én tartotta 20 éves születésnapi konferenciáját a Civitas – Alapítvány a polgári társadalomért. A konferencia nyitó előadásainak helyszínéül templomunk szolgált. Ebből az alkalomból a résztvevők megnézték a Székelyderzs éléskamrája c. dokumentumfilmet.

A Magyar Unitárius Egyház VEN szakosztálya konfirmálók számára szervezett mozgótáborát július 23-29 között tartotta. A táborban Dénes Richárd, Kovács Anita, Kerestély Dalma, Dámó Melinda, Kovács Csaba vettek részt. Részvételi díjukat szüleik, szállítási költségüket 450 lej értékben az egyházközség fizette.

Szeptember 23-án, Székelyudvarhelyen, a Székelygyümölcs Fesztiválon lépett fel a Kornis Kata Asszonykórus.

Október 9-11 között részt vettem egy hivatássegítő képzésen Zeteváralján; illetve október 11-én és november 5-én a Magyar Unitárius Egyház által szervezett lelkészi értekezleteken.

November 2-án Borboly Csaba megyei tanácselnök részvételével ünnepség keretében adták át a település új aszfaltszőnyegét. Az ünnepség egyházi szertartását Pál Ákos énekvezér közreműködésével biztosítottuk.

A kénosi nőszvetség meghívására egy estés csoporterősítő foglalkozást tartottam november 22-én.

November 24-én rendkívüli főtanácsát tartotta a Magyar Unitárius Egyház. A választások során hat évre szóló megbízatást nyertem az Egyházi Képviselő Tanácsba és a Teológiai Szakképesítési Bizottságba. Az Unitárius Közlöny főszerkesztőjeként hivatalból tagja vagyok a Média- és Kiadóbizottságnak.

November folyamán két politikai jellegű találkozón vettem részt. 25-én községünkben tartotta bemutatkozását Székely Kinga Réka az EMNP képviselőjelöltje; 27-én pedig az RMDSZ képviselőivel találkoztam.

A Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör október 20-án tartott választói közgyűlésén az egyházközséget hivatalból a lelkész és a gondok képviselte. A további egy képviseleti jogosultsággal a keblitanács Pál Ákos jegyző-énekvezért bízta meg.

A Magyar Unitárius Egyház és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet által szervezett Dávid Ferenc Emlékzarándoklaton november 10-én egyházközségünk képviselete együtt vett részt a szentpéteri egyházközség képviseletével.

November 27-én részt vettem a székelyudvarhelyi Forrásközpontban tartott felkészítőn, amelyet Hargita Megye Tanácsa szervezett a régió érdeklődő lelkészeinek a közbeszerzési eljárások folyamatáról és módszeréről.

A szövetség választmányi tagjaként december 12-én az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének rendkívüli konferenciáján vettem részt.

December 6-7-én az Egyházi Képviselő Tanács ülésén voltam Kolozsváron.

Az elmúlt időszakban megjelentettem egy sajtónyilakozatot, amelyben Bálint Benczédi Ferenc püspök egyházközségünkbe való látogatását készítettem elő. A perselyfosztás ügyében két újabb közleményt adtam ki.

December 14-én istentiszteleti felvétel készült a Bukaresti Rádió részére.

December 12-én előkészítettem a Realitatea Tv templomról szóló forgatását.

Folyamatos kapcsolatot tartottam a Rustic Kft. képviseletével, Tövissi Zsolt tervezővel és egyházunk elöljáróival a templomfelújítás tárgyában és tárgyalásokat folytattam a munkálatok előrehaladásáért.

Pályázatírás (10 pályázat) és az elnyert pályázatok lebonyolítása:

 • Ambassadors fund for cultural preservation – közösen a CIVITAS alapítvánnyal. Nem nyert.
 • Román kultuszminisztérium – papilak fűtésrendszere – árajánlat készült
 • SzKA – Faluközpont szépítése. Nem nyert.
 • Hargita Megye Tanácsa – Hiterősítő imahét, Egyházközségi szociális program a betegek számára, Evangéliumi gyermekhét, Kornis Kata Asszonykórus hanganyagának kiadására
 • Hargita Megye Tanácsa egyháztámogatási programja – Papilak fürdőjének és egy szobájának felújítása 7998 lej értékben. Elnyert összeg: 4000 lej.
 • MUE tábori pályázati kiírás – Evangéliumi Gyermekhét – Elnyert összeg: 500 lej
 • Magyar Kulturális és Igazságügyi Minisztérium – Falképrestaurálásra. Nem nyert.
Írta: Demeter Sándor Lóránd – székelyderzsi unitárius lelkész
Fotó: Kerestély Attila
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.