Évvégi beszámoló a 2012-es évben történt eseményekről, beruházásokról Székelyderzsben

12 Dec

By:

Ismét lezárult egy időszak életünkben, és újból számba vesszük dolgainkat. Visszagondolunk az elmúlt időszakra a maga szépségeivel, és kihívásaival együtt. Nehéz időszakot zártunk, de mégis előrehaladtunk, és elmondhatjuk , hogy megérte a küzdelem. A 2013-as esztendő talán még nagyobb kihívás lesz, mert amint a jelenlegi bukaresti helyzet sugallja a magyarság nem sok jóra számíthat. Nekünk kötelességünk harcolni, és döngetni a kapukat a jogainkért.

A 2012-es esztendő sok jót hozott községünknek , viszont okozott nehézséget is a hosszú hónapokig tartó szárazság. Az idősek emlékezete alapján az idei szárazság a 40-es évekbelihez hasonló szinten volt. A két talán legfontosabb beruházás amely községünket érintette a székelyderzsi világörökség részét képező vártemplom részleges felújítása volt egymillió lej értékben, amelynek összegét a román Kúltúrális Minisztérium hagyta jóvá a tavasz folyamán. A másik legfontosabb ,és régóta várt beruházás az aszfaltozás folytatása volt a 133-as megyei úton, amely Székelyderzs központjától folytatódott 1450 méteren kiérve a településről , mintegy 200 méterrel. E munkálat beruházója Hargita Megye Tanácsa volt, melynek értéke közel 700.000 lejt tett ki. Igéretet kaptunk a munkálat folytatásásra.

A következő nagy eredmény volt Székelyderzsen a focipálya elkészülése, amelynek fűvesítésére 2013 tavaszán kerül sor. E beruházásban nagyban besegített a fiatalság összefogása, a megkezdett közbirtokossági munkálat, az Önkormányzat részéről a befejezés, valamint a Pro Derzs Ifjúsági Egyesület pályázata, melynek révén kapuk állítódtak fel, hálók, labdák,és mezek vásárolódtak. Ugyanakkor elkerítődött a pálya belső része , és kívül az ifjúság közmunkája révén cölöpök verődtek le,hogy megállítsák a föld beomlását. Szintén nagy eredmény volt a Székelyderzsi Sport Egyesület keretén belül megalakult foci csapat tevékenysége. Közös erővel, és hittel képviselték településünk hírnevét más falvakban jó eredményeket elérve. Ezennel szeretném megköszönni az ifjúság összefogását, és a focipályáért kifejtett közmunkáját. Sok sikert számukra a jövendőben.

Székelymuzsnán nagy méretű kövezésre került sor a falu között,mivel a korábbi vízmunkálatok miatt elmaradhatatlan volt e munkálat. A székelymuzsnai Művelődési Ház bejárati ajtója cserélődött ki év elején, valamint az ablakok újra üvegezésére is sor került. Megrendelődött a padlócsempe, cement, ragasztó és kavics, hogy a közeljövőben új padlózatot készítsünk. Folytatódott a ravatalozó építése a szerény költségvetés ellenére, amelynek befejezése a 2013-as évre várható. A székelymuzsnai ivóvíz tartálynál folytatódott a terület bekerítése, valamint egy nyomáscsökkentő is felszerelésre került a rendszerre. Az ősz folyamán az Önkormányzat az egyházak küldötteivel letakarította a temetőkertet. Sikeres volt a Székelymuzsnai Falunap is, amelynek keretén belül ünnepeltük meg a testvértelepüléseinkkel Daránnyal,Drávagárdonnyal, Drávatamásival,és Kastélyosdombóval 20 éve tartó kapcsolatunkat.

Székelyderzsen is folytatódott a ravatalozó épületének munkálata, befejezés 2013-ra várható. Év elején kicserélődtek a Művelődési Ház rossz ablaküvegei. Februárban az Önkormányzat tájékoztató gyűlést szervezett a Szent László Kistérség keretén belül a gazdák, és vállalkozó kedvűek számára a legújabb pályázati lehetőségekről. Elkezdődött az ivóvízhálózat müködési engedélyeinek a beszerzése, hogy 2013 tavaszától elkezdődhessenek a hálózatra való csatlakozások. Aki esetleg még nem iratkozott fel, még megteheti az Önkormányzatnál, vagy a 0266-222002-es telefonszámon. Júniusban a Székelyderzsi Falunapok keretén belül került felavatásra a tesvértelepüléseinktől ajándékba kapott Turul madár szobra az Önkormányzat előtti felújított parkban. E Turul szobrot a február 12-én szervezett állampolgársági eskü emlékére ajándékozták tesvértelepüléseink, mint a magyarság ősi jelképét. Külön kifejezem köszönetemet tesvértelepüléseink vezetőségének, hogy segítséget nyújtottak mintegy 87 községünkbeli személy magyar állampolgárrá való válásában.

A községi könyvtárat rácsatlakoztattuk az Önkormányzat központi fűtésrendszerére. Továbbá hirdetjük, hogy ezentúl is ingyen internet kapcsolattal várja látogatóit a községi könyvtár, a Biblionet program által pályázott számítógépeken. Nemrégen egy felvonó készült el az Önkormányzat helyszínén a mozgáskorlátozottak, és idősek zökkenőmentes közlekedésének a megsegítésére. Müködésének véglegesítése 2013 tavaszára várható.

Önkormányzatunk lehetőség szerint támogatta az általános iskolákban , és óvodákban kiosztott Mikulás,és karácsonyi csomagokat, valamint a Gyermeknapi rendezvényt, hogy minden gyermek arcára egy kis mosolyt varázsolhassunk. Sikeresek voltak a március 15-i ünnepségek is, ahol iskoláinkkkal , egyházainkal , hagyományőrző huszárainkkal , valamint településeink lakóival együtt ünnepelhettünk, és róhattuk le kegyeletünket az ősök tiszteletére.

Fontos megemlítenünk Székelyderzsi Körtövés Közbirtokosság által vásárolt víztartály utánfutót, valamint a víztartály megépítését, amelyeknek fő célja a tűzesetek elleni védelem. Ugyanakkkor hasznos az év végére beüzemelt kőtörő is, amely reményeink szerint a közösségünk javára válik majd a jövendőben.

Ezeket a történéseket tartottam fontosnak lejegyezni a 2012-es esztendőről. A válság ellenére sikerült megőrizni Önkormányzatunk gazdasági stabilitását, és újult erővel vághatunk neki az új esztendőnek. Akik részt vettek a közösségi munkákban külön megköszönöm önfeláldozó munkájukat.

Beszámolóm zárásaként minden egyes községlakónak, és nemzettársunknak sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok erőben , és egészségben.

Írta: Zoltáni Csaba – Székelyderzs község polgármestere Fotó: Biás Ákos
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.