VIII. Jégverés napi határkerülés és falunapok

20 Jun

By:

A szombati nap lovas dobos meghívással kezdődött, az időjárás miatt később mint azt a programban írta. Három lovas hívta meg a falu lakóit a 12 órától kezdődő lassan 200 éves hagyomány felelvenítésére, a határkerülésre, valamint az azt követő falunapi ünnepségekre. Az emberek 12 órakor gyülekeztek a templom előtt, ahol Zoltáni Csaba polgármester tartott egy rövid megnyitót, ezt követően Demeter Sándor tiszteletes úr mondott beszédet, majd az emberek felültek a szekerekre, lovakra és elindultak a határkerülésre. Az idei falunapon első ízben vett részt Székelyderzs huszárcsapata, akiket négy lovas képviselt. Az ünneplők a kányádi kapuhoz érve leszálltak a szekerekről, a lovasok sorba rendeződtek, ahol a tiszteletes úr áldást kért a termésre, majd zsoltárt énekeltek. Felülve a szekérre visszaindultak, hogy a falu másik végén kiérve a mezőre ott is megáldhassák a termést, de az időjárás közbeszólt, így jobbnak látták visszafordulni. A falu végén az asszonyok és lányok virágkoszorúkkal várták a határkerülőket, innen együtt vonultak a huszárok vezetésével a templomhoz.

Az Istentisztelet 15 órától kezdődött, melynek keretében Farkas Boglárka Befejezetlenül című könyvének bemutatójára került sor. A bemutató vendége volt György Attila, József Attila-díjas író. A szerző, ízelítőűl felolvasott egy rövid részt a könyvéből. Utána az unitárius egyházközség asszonykórusának Megénekelt egyháztörténelem című előadása következett, amelyet az egyházközség gyermek furulyacsoportjának előadása követett. Itt került sor első alkalommal a Derzsi Petky János – díj átadására, melyet két olyan személy kapott (egy helybéli és egy elszármazott) akik sokat tettek az egyházközségért, valamint a hírnevét öregbítették. A díjat az idén Dénes Jenő gondnok kapta, valamint Orbán Árpád.Az Istentisztelet a Székely himnusz eléneklésével zárult. A templomból kifele a nőszövetség tagjai kürtőskaláccsal kínálták az ünneplőket. Az ünnepség az I. világháborúban elesett székelyderzsiek előtti tiszteletadással folytatódott , ahol Zoltáni Csaba polgármester ünnepi beszédét hallhatták az egybegyűltek. Ezt követően a régi iskola udvarán sor került a “Gondos gazda, takaros porta” díj átadására. A nap reggelig tartó bállal zárult.

kornisko

Vasárnap már előbukkant a nap a felhők mögül, harangszó hívta az embereket a templomba. Az Istentiszteleten Demeter Sándor hirdetett igét, a prédikációban mérlegre állítva az asszony és férfi tulajdonságait, levonva azt a következtetést, hogy csak akkor van a kettő egyensúlyban ha mindkét fél akarja azt. Befejezésként elmondta hogy most már az egyházközségben is ilyen egyensúly alakult ki, mivel hazakerült Kornis Kata sírköve Dályából.

A prédikációt követte az asszonykórus keresztelése, akik felvették a Kornis Kata nevet. Az ünnepség a sírkő leleplezésével folytatódott, ahol a Székelydályai református egyházközség köldöttsége is részt vett, valamint beszédet mondott Fülöp Szabolcs székelydályai református lelkész, majd a székelyderzsi Kornis Kata asszonykórus elénekelt egy zsoltárt és egy népdalt. A program 14 órától a művelődési házban folytatódott, György Botond és Kosztándi András humoros előadásával.

A napot a focibajnokság zárta melyet az idei alkalommal Kányád csapata nyert, második helyen végzett Székelyderzs ificsapata, harmadik lett Székelyderzs csapata és holtversenyben a negyedik helyen végzett Székelymuzsna és az Öregfiúk csapata. A falunapok a kupák átadásával zárult.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.