A székely tökfejűek

27 Feb

By:

Derspatak völgyében van egy érdekes, határ széli székely falu. Azt mondják, neve Ders rabonbántól származik, a falu meg a Kis–Homoród mellett feküdt. Mint szokták a lovat, a székely Ders a szász Daróccal helyet cserélt.
– De lelket nem! – bizonygatják az élcelődő dersiek, s ott is, mint a Székelyföldön általában, egy pillanatra mindenkinek melléknevet adnak.
Gyakran kihal az eredeti név, az igazi helyett a gúnynév marad az utódokra is, kulönösen, ha az a viselőire igen jellemző. Vannak olyanok is – mondják –, amelyeknek tisztességes történeti alapja van.

Méltósággal viselik az ilyeneket, még akkor is, ha a jelentése valami giligógyit feltételez.

[the_ad id=”1252″]

Így vannak melléknevükkel a dersi Pálok is.
Dersről Rákócziért és a hazáért egy egész csapat fegyvert fogott. Köztuk volt a két jó testvér: Pál Lőrinc és Pál Mihály is.
Küzdtek is azok vitézül a holdvilági csatában – mesélik –, de valaki elárulta a szabadságharc ügyét, s ha szégyen is, menekült onnan a kuruc, hogy az életét megmentse.
Futott biz a dersi Pál Mihály is, ahogy a két lába bírta, de amint a testvérét a menekülők közt hiába kereste, visszafordult, hogy Lőrincet legalább tisztességesen temesse el. Hát, amint ott keresi, a tábla törökbúzából éppen a testvére lépett ki, hasított fejjel.
– Jaj, lelkem Lőrincem – tört ki Mihály –, ki bánt el ily csúnyán veled?
– Az a három német – így repedt koponyával Lőrinc –, akik éppen a malomba mennek be.
– No, semmi – mondta Mihály –, jó, hogy élsz! Avval a törökbúza között keresett egy megfelelő tököt, s azt kétfelé hasítva Lorinc fejére szorította, hogy a vérzés megálljon. Lorinc ettől helyre is jött.
– Most – folytatta Mihály –, gyere, álljunk bosszút! Hanem mulatott bent a molnárral a három labanc, szapulták Rákóczit, ahogy csak tudták, de nem sokáig, mert a két dersi mind a négyet összeaprította, avval, mint aki a dolgát jól végezte, hazamentek Dersbe.
Viselte Pál Lőrinc tök sebszorítóját addig, amíg a sebe begyógyult. Így lett a neves dersi Pál család a mai napig Tökfejű.

Forrás: Ambrus Lajos – Árpád és Balambon

Kép: legendarium.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.