Declarații de avere și interese

AnulDeclarație de avere și interese
2019SZABÓ ÁGNES-EMESE - declaratie de interese

SZABÓ ÁGNES-EMESE - declaratie de avere

OSVÁTH ADÉL - declaratie de interese

OSVÁTH ADÉL - declaratie de avere

MAJOR DALMA - declaratie de interese

MAJOR DALMA - declaratie de avere

KISS ATTILA - declaratie de interese

KISS ATTILA - declaratie de avere

KINDA BARNA-PÁL - declaratie de interese

KINDA BARNA-PÁL - declaratie de avere

KERESTÉLY FERENC - declaratie de interese

KERESTÉLY FERENC - declaratie de avere

KERESTÉLY ATTILA - declaratie de interese

KERESTÉLY ATTILA - declaratie de avere

ISTVÁN ADRIÁN - declaratie de interese

ISTVÁN ADRIÁN - declaratie de avere

GEDŐ EMIL - declaratie de interese

GEDŐ EMIL - declaratie de avere

DÉNES ATTILA - declaratie de interese

DÉNES ATTILA - declaratie de avere

BROK ÉVA - declaratie de interese

BROK ÉVA - declaratie de avere

BENKŐ CSILLA - declaratie de interese

BENKŐ CSILLA - declaratie de avere

BALOK ISTVÁN - declaratie de interese

BALOK ISTVÁN - declaratie de avere

ASZTALOS ENDRE - declaratie de interese

ASZTALOS ENDRE - declaratie de avere
2020ASZTALOS ENDRE - declaratie de avere

ASZTALOS ENDRE - declaratie de interese

BALLOK LEVENTE - declaratie de avere

BALLOK LEVENTE - declaratie de interese

BALOK ISTVÁN - declarație de avere

BALOK ISTVÁN - declarație de interese

BENKŐ CSILLA - declaratie de avere

BENKŐ CSILLA - declaratie de interese

BROK ÉVA - declaratie de avere

BROK ÉVA - declaratie de interese

DÉNES ATTILA - declaratie de avere

DÉNES ATTILA - declaratie de interese

ISTVÁN ADRIÁN - declaratie de avere

ISTVÁN ADRIÁN - declaratie de interese

KERESTÉLY ATTILA - declaratie de avere

KERESTÉLY ATTILA - declaratie de interese

KERESTÉLY FERENC - declaratie de avere

KERESTÉLY FERENC - declaratie de interese

KINDA BARNA-PÁL - declaratie de avere

KINDA BARNA-PÁL - declaratie de interese

KISS ATTILA - declaratie de avere

KISS ATTILA - declaratie de interese

OSVÁTH ADÉL - declaratie de avere

OSVÁTH ADÉL - declaratie de interese

SZABÓ ÁGNES-EMESE - declaratie de avere

SZABÓ ÁGNES-EMESE - declaratie de interese
2020 NOVEMBERASZTALOS-ENDRE-DECLARATIE-DE-AVERE

ASZTALOS-ENDRE-DECLARATIE-DE-INTERESE

BALLOK-LEVENTE-DECLARATIE-DE-AVERE

BALLOK-LEVENTE-DECLARATIE-DE-INTERESE

BALOK-ISTVAN-DECLARATIE-DE-AVERE

BALOK-ISTVAN-DECLARATIE-DE-INTERESE

DÉNES-ATTILA-DECLARATIE-DE-AVERE

DÉNES-ATTILA-DECLARATIE-DE-INTERESE

ISTVÁN-ADRIAN-DECLARATIE-DE-AVERE

ISTVÁN-ADRIAN-DECLARATIE-DE-INTERESE

KERESTÉLY-ATTILA-DECLARATIE-DE-AVERE

KERESTÉLY-ATTILA-DECLARATIE-DE-INTERESE

KINDA-BARNA-PÁL-DECLARATIE-DE-AVERE

KINDA-BARNA-PÁL-DECLARATIE-DE-INTERESE

KISS-ATTILA-DECLARATIE-DE-AVERE

KISS-ATTILA-DECLARATIE-DE-INTERESE

NAGY-ÖDÖN-DECLARATIE-DE-AVERE

NAGY-ÖDÖN-DECLARATIE-DE-INTERESE

ORBAN-IZABELLA-DECLARATIE-DE-AVERE

ORBAN-IZABELLA-DECLARATIE-DE-INTERESE

SZABÓ-ÁGNES-EMESE-DECLARATIE-DE-AVERE

SZABÓ-ÁGNES-EMESE-DECLARATIE-DE-INTERESE
2021 Asztalos Endre-Declaratie de avere

Asztalos Endre-Declaratie de interese

Ballok Levente-Declaratie de avere

Ballok Levente-Declaratie de interese

Balok István-Declaratie de avere

Balok István-Declaratie de interese

Benkő Csilla-Declaratie de avere

Benkő Csilla-Declaratie de interese

Brók Éva-Declaratie de avere

Brók Éva-Declaratie de interese

Dénes Attila-Declaratie de avere

Dénes Attila-Declaratie de interese

István Adrián-Declaratie de avere

István Adrián-Declaratie de interese

Kerestély Attila-Declaratie de avere

Kerestély Attila-Declaratie de interese

Kinda Barna-Pál-Declaratie de avere

Kinda Barna-Pál-Declaratie de interese

Kiss Attila-Declaratie de avere

Kiss Attila-Declaratie de interese

Nagy Ödön-Declaratie de avere

Nagy Ödön-Declaratie de interese

Orbán Izabella-Declaratie de avere

Orbán Izabella-Declaratie de interese

Osváth Adél-Declaratie de avere

Osváth Adél-Declaratie de interese

Szabó Ágnes-Emese-Declaratie de avere

Szabó Ágnes-Emese-Declaratie de interese
2022Asztalos Endre-Declaratie de interese

Ballok Levente-Declaratie de interese

Balok Istvan-Declaratie de interese

Benkő Csilla-Declaratie de interese

Brok Eva-Declaratie de interese

Denes Attila-Declaratie de interese

Istvan Adrian-Declaratie de interese

Kerestely Attila-Declaratie de interese

Kinda Barna Pal-Declaratie de interese

Kiss Attila-Declaratie de interese

Nagy Odon-Declaratie de interese

Orban Izabella-Declaratie de interese

Osvath Adel-Declaratie de interese

Szabo Agnes Emese-Declaratie de interese

Asztalos Endre-Declaratie de avere

Ballok Levente-Declaratie de avere

Balok Istvan-Declaratie de avere

Benko Csilla-Declaratie de avere

Brok Eva-Declaratie de avere

Denes Attila-Declaratie de avere

Istvan Adrian-Declaratie de avere

Kerestely Attila-Declaratie de avere

Kinda Barna Pal-Declaratie de avere

Kiss Attila-Declaratie de avere

Nagy Odon-Declaratie de avere

Orban Izabella-Declaratie de avere

Osvath Adel-Declaratie de avere

Szabo Agnes Emese-Declaratie de avere