V. Szertartások és istentiszteletek – 2012

21 Jan

By:

Keresztelési szertartás

Március 31-én megkereszteltük Ballók Ödön (unitárius) és Borók Erzsébet (református) testvéreink kislányát Borókát. A keresztelési örömüzenet alapgondolatául a Zsoltár 16,7-9 szolgált.

Június 23-án volt Orbán Albert és Brók Júlia lánya Orbán Orsolya keresztelője. A keresztelési prédikáció bibliai üzenete: “Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok.” (Mt 5,48)

December 30-án Kaló Andrea és Kaló Szabolcs keresztelséi szertartására került sor. A keresztelés bibliai alapját az 1Kor 9,24 versei szolgáltatták.

Temetési szertartások

Január 21 én utolsó útjára kisértük özv. Kocs Ferencné szül. Nagy Zsuzsanna testvérünket. Bábel tornyának bibliai történetével (1 Mózes 11,1-10) búcsúztattuk.

Január 31-én utolsó útjára kisértük özv. Csukor Dezsőné szül. Szőcs Erzsébet testvérünket, aki életének 91. évében adta vissza lelkét a Teremtőnek. A példabeszédek üzenetével vigasztalódtunk: „Bízd az Úrra dolgaidat.” (Péld 16,3)

Március 21-én utolsó útjára kisértük Dámó György testvérünket . Jákób látomásával vigasztaltuk a gyászolókat. (1Móz 28, 10-13 és 16-17)

Április 9-én utolsó útjára kisértük özv. Hermán Károlyné szül. Fazakas Rozália testvérünket. Ézs 48,17 és Jn 8,12 bibliai üzeneteivel búcsúztattuk.

Április 15-én utolsó útjára kisértük özv. Pusztai Józsefné szül. Dénes Lídia testvérünket. Búcsúüzenetül az ApCsel 8, 26-40 szolgált.

Július 30-án utolsó útjára kisértük Oroszhegyi Vencelt. Az 1 Péter 4,11 bibliai üzenettel búcsúztunk tőle.

A szeptember 7-én tartott gyászszertartásban Benedek Máriától vettünk végső búcsút, aki 91 évesen adta vissza lelkét a Teremtőnek. A Zsoltár 119,105 versével búcsúztattuk: “Lábam előtt mécses a te igéd!”

November 1-én halottak napi istentiszteletet tartottunk a felszegi és az alszegi temetőkertben.

November 11-én utolsó útjára kisértük özv. Dénes Vilmosné szül. Pál Erzsébet testvérünket, aki 87 évesen hunyt el. A Lk 2, 25-32 verseivel búcsúztunk tőle.

November 28-án elbúcsúztunk a honvéd 15-ös székely határőrezred egykori katonájától, novisibirski orosz hadifogolytól, Menyhárt Géza testvérünktől, aki 88 évesen adta vissza lelkét a Teremtőnek. A 2Móz 34, 5-6 bibliai üzenetével búcsúztattuk.

December 3-án özv. Kovács Miklósné született Barta Ilona, 88 évet élt testvérünket kísértük ki a temetőkertbe. A Filippi 4,11-13 alapján életéből három titokra emlékeztünk: megtanult körülményei között elégedett lenni, tudott szűkölködni és bővölködni, mindenre volt ereje Isten segítségével.

December 8-án búcsúztattuk özv. Elekes Dénesné szül. Pál Erzsébet, 80 évesen elhunyt testvérünket.Az 1 Móz 1, 27 és 32 alapján nyolc évtized megélt élményei közül három olyan maradandót emeltünk ki, amelyek mindenkorra beívódtak szerettei lelkébe: rend, munkaszeretet és gondoskodó törődés.

Ünnepi szertartások

Július 28-án az 50 évesek kortárstalálkozót tartottak.

Szeptember 22-én volt a 60 évesek kortárstalálkozója.

Október 20-án 40 éves kortárstalálkozót tartottak.

Istentiszteletek

Az elmúlt évben 81 istentiszteleti alkalom volt a gyülekezet életében, ebből 28 alkalommal vendéglelkész prédikált. Vendéglelkészeink voltak: Újvárosi Katalin, Ilkei Árpád, Szabó Csengele, Simon Ilona, Fekete Levente, Pálffy Tamás, Szombatfalvi József, Szász Tünde, Manish Mishra és Ft. Bálint Benczédi Ferenc. Én szintén 28 alkalommal prédikáltam más gyülekezetben, így Székelymuzsnában az unitárius és református gyülekezetekben, Kányádban, Nagyajtán, Marosszentgyörgyön, Marosvásáhelyen és Oklándon. 12 temetési és 4 keresztelési szertartás volt egyházközségünkben.

Úrvacsorával élők számának évi átlaga 128 fő.

Istentiszteletek látogatottsága átlag 62,5 fő.

Írta: Demeter Sándor Lóránd – székelyderzsi unitárius lelkész
Fotó: Kerestély Attila
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.