Címkearchívumok: második világháború

A székelyderzsi oktatás története (3. rész)

5 jún

By:

Az első világháború hatása

A háború megviselte a falut. Tanítók közül is egyik hadba vonult. Irodalmi munkásságot nem fejthettek ki, háborús elfoglaltságok miatt. A román csapatok a faluban 8 napig időztek. A határon csaták is folytak, a betörést végrehajtó katonák közül többen is elestek. Az 1916-os román betörés, a faluban három áldozatot követelt. Emléküket az első világháborús emléktábla sem őrzi:
Bartos János (66 éves) – saját pincéjében az ellenség meglőtte.
Markos Mózes (14 éves) – bombarobbanás áldozata.
Gidó József (18 éves) – bombarobbanás áldozata.

1917-es jelentés a székelyderzsi unitárius egyházközségnek a román betörés folytán szenvedett kárairól:
a. „Az egyház erdejében a 27. Honvéd gyalogezred II. zászlóalja (horvátok) fedezékek építésére, főzésre és egyebekre elhasznált fa értéke 100 korona.”
b. „Papi részint horvátok, részint oláhok és helybéli csőcselék, betörték az ablakokat, elszedték a kályhacsöveket és elrongálták az ajtók zárait. A kár értéke 50 korona, összesen 150 korona.”

Névsor a székelyderzsi hősi halottakról:

1. Albert Domokos 32. Gidó Ferenz
2. Albert Károly 33. Gidó György
3. Bartha György 34. Gothárd Mózes
4. Bartha Sándor 35. Imre Dénes
5. Barthos Imre 36. István Dénes
6 Bálint József 37. István Mihály Eleké
7. Besika Mihály 38. István Mihály
8. Biás Károly 39. István Zsigmond
9. Boja László 40. Kanyaró György
10. Brók István 41. Kocs Dániel
11. Brók János 42. Kocs Ferencz
12. Brók Mihály 43. Kocs János
13. Csenkér József 44. Kocs Mihály
14. Dénes Albert 45. Kovács József
15. Dénes Ferencz Bódi 46. Kovács Miklós
16. Dénes Ferenc Gépész 47. Kozák Miklós
17. Dénes Ferenz uzzai 48. Lőrincz Dénes
18. Dénes Gábor 49. Nagy Elek
19. Dénes György Szabó 50. Nagy Ferencz
20. Dénes István 51. Nagy Mózes
21. Dénes János gépész 52. Nagy Zsigmond
22. Dénes Márton 53. Orbán István
23. Dénes Péter 54. Orbán József
24. Dénes Sándor Pál 55. Orbán Mózes
25. Dénes Zsigmond Bódi 56. Oroszhegyi Dénes
26. Egyed Ferencz 57. Pál Dénes
27. Egyed Jakab 58. Pál Zsigmon
28. Egyed Mihály 59. Pitó Márton
29. Elekes Zsigmond 60. Pusztai János
30. Fancsali József 61. Süketes Márton
31. Gergely Ferencz 62. Veres József

Derzs, 1929. július 16.

1917. március 22.-én esperesi vizsgálószéki látogatás volt Székelyderzsben: „reggel érkezik meg az egyházközségbe, és legelőször az iskolát látogatja meg, ahol a gyermekek értelmes feleleteiből meggyőződik arról, hogy ezek a vallástanból és egyházi énekből gondos tanításban részesülnek. Ezután az állandó napközi otthonba megy, amely a község nyári menedékházában működik. A vizsgálószék örömmel látja az apró gyermeksereget óvónője vezetése alatt a megfelelő foglalkozás közben, és értesül arról, hogy itt 90-100 iskolás és kisebb gyermek részesül ingyen ebédben és uzsonnában, a ‘Pro Transylvania Bizottság’ jóvoltából.”

[the_ad id=”1252″]

Az iskola állami, a vallást a lelkész, egyházi énekeket pedig az énekvezér tanít kellő buzgósággal. Az ismétlő iskola gazdasági jellegű. A tankötelesek mindkettőbe rendesen járnak.

Írta: Kovács Erika