Címkearchívumok: szabadságharc

2009 Március 15. – ahogy a székelyderzsiek ünnepelték

18 ápr

By:

Az ünnepi műsor a polgármesteri hivatal előtt zajlott. Először a székelyderzsi János Zsigmond általános iskola két diákja- Brok Árpád és Orbán Kinga – köszöntötte az egybegyült ünneplőket, amit a polgármester beszéde követett.

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

A polgármester kihangsúlyuzta, hogy a leleplezendő emlékmű méltó tiszteletadás az őseinknek, gyökereinknek, akik az 1848-1849-es szabadságharcban életüket áldozták a haza szabaságáért. Majd lehullt a lepel az emlékműről, amelyet Demeter Sándor Lóránd unitárius lelkész megáldott:

„Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik:(…) hogy megismerje a föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek Isteneteket, az Urat mindenkor!”(Ezékiel4:6,7,24)

Az emlékműnél koszorút helyeztek el: Székelyderzs község polgármesteri hivatalának képviselői, a székelyderzsi Unitárius Egyház képviselői, a János Zsigmond általános iskola képviselői, valamint a Magyar Polgári Párt képviselői.

Az ünnepi műsor szinvonalát emelték a János Zsigmond általános iskola tanulóinak és tanárainak szavalatai, az ünnephez illő dalai. Felépett még az egyházközség asszonykórusa és az énekmondók. Az ünnepi műsor a Székely Himnusz eléneklésével zárult.

DIGITAL CAMERA

A korábbi évekhez viszonyítva nagyon sokan eljöttek az ünnepélyre Derzsiek és elszármazottak egyaránt.

 IMG_0086

Az 1848-49-es szabadságharc székelyderzsi honvédeinek névsora:

Barta György
Barta Mózes
Barta Zsigmond
Bíró Mihály
Bodor Mihály
Buzogány János
Csenkely Péter
Csenker Zsigmond
Dénes Ferenc
Dénes István
Dénes János
Dersi János
Derzsi István
Elekes Samu
Garapa Mihály
Imre Ferenc
Kénesi Mihály
Nagy András
Nagy József
Nagy Mihály
Orbán János
Pál Mózes
Pál Zsigmond

DIGITAL CAMERA