III. TEMPLOMFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK ÉS MÁS ÉPÍTKEZÉSEK – 2012

18 Jan

By:

TEMPLOMI FŰTÉSRENDSZER

templomfelujitas-10Február 5-én (vasárnap) került átadásra templomunkban a Hargita Megye Tanácsának támogatásával elkészült, műemlékvédelmi előírásoknak is megfelelő, korszerű infrapaneles fűtésrendszer. Az 50 000 lej értékű beruházás egyházközségünk „Legyen meleg a gyülekezetben!” programjának része. E program keretében a gyülekezet vezetősége és aktív része célul tűzte ki az egymással és a templommal való kapcsolat megerősítését, a törődést és az odafigyelést. Az istentiszteletek és a különböző gyülekezeti együttlétek mellett a templomfűtés elkészítése is ezt a célt szolgálja. A padok aljára helyezett fűtésrendszer nem árt a freskóknak, ugyanakkor kellemes közérzetet biztosít. Ezzel egy időben kiépült az új villamos hálózat is, amelynek következő lépése a vártemplom kültéri megvilágítása és a templombelső villanyhálózatának felújítása lesz. Az átadáson részt vett és köszöntőbeszédet mondott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár, Simó Sándor, a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör esperese, valamint Zoltáni Csaba, a község polgármestere.

NAPLÓJEGYZETEK A TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁRÓL

Március 6-án Csíkszeredában tájékoztatót tartott a kulturális minisztérium tanácsosa Hegedűs Csilla. A tájékoztatón a községet Zoltáni Csaba polgármester, az egyházközséget Demeter Sándor Lóránd lelkész képviselte. A tájékoztatón tudtuk meg, hogy templomunk felújítására 1 millió lejt engedélyezett Kelemen Hunor miniszter. Az összeget hamarosan licitre bocsájtják, majd a nyertes kivitelezővel aláírt szerződés után kezdődhet templomunk felújítása.

Az elmúlt időszakban a minisztérium közbeszerzési eljárás keretében meghirdette a templomfelújítási munkálatot, amelynek érétke 2,1 millió lej + Áfa. A közbeszerzési eljárás nyertese a nagybányai Rustic Kft. A cég tulajdonosa, mérnöke és munkapontvezetője a hivatalos eredmény bejelentése utána felkereste az egyházközséget, amelynek nevében Demeter Sándor Lóránd lelkész, Dénes Jenő gondnok, Pál Ákos jegyző és Dénes Ödön keblitanácsos tárgyalt a kivitelezővel. A fejleményekről rendkívüli keblitanácsi ülés keretében június 24-én tájékoztatták a keblitanácsot, szószéki hírdetésben a gyülekezetet. A kivitelező cég munkacsoportja 2012. július 2-án érkezik településünkre. Plusz javítási munkálatok fejében az egyházközség biztosítja számukra a szállóhelyet a régi iskolában, étkezésükről maguk gondnoskodnak. A vezetőség kérése az volt, hogy a felújítási munkát szakaszosan végezzék, csak annyit bontsanak meg, amennyit a rendelkezésre álló pénzből be is tundak fejezni. A kivitelezési munkát Tövissi Zsolt tervezőmérnök ellenőrzi, az egyházat Furu Árpád építészeti tanácsadó, az egyházközséget a keblitanács képviseli. A munkálatokat megrendelő minisztériumi igazgatóság (INP) részéről az ellenőrzést Halász Annamária végzi.

2012. július 3. – Elkezdődött a munkatelep felállítása. Pakolják a hambárokat, állványozzák a tornyot. Az INP képviselője és a tervező jelenlétében megtörtént a templom hivatalos átadása az egyházközség részéről a Rustic Kft.-nek felújításra és restaurálásra.

templomfelujitas-09Július 13. – Állványozzák a várfalat. A munkások elszállásolásához vizet vezetünk, üvegezünk, ágyakat és matracokat hozatunk.

Augusztus – Reggel 6 és este 10 között folyamatosan dolgoznak.

Szeptember 6. – Befejezték a várfal vakolását. A torony felújítása folyamatban. Újrabádogozzák a tornyot.

Szeptember 11. – Javításra levették a toronygömböt. Pál Péter restaurátort megbízták a feliratok, a toronyóra és a tornyon talált új lelet restaurálásával.

Szeptember 23. – Befejeződött a torony bádogozása, a gömböt visszatették a helyére. A toronygömbbe időkapszulát helyeztünk el, benne levelekkel az egyházközség, az önkormányzat és az iskola részéről. A 1970-ben elhelyezett kapszula tartalmát közzétettük a világhálón és a média által népszerűsítettük. Az eredetit visszatettük a gömbbe.

Szeptember 5. – Villámhárítót szereltek a toronyra, meszelik a várfalat, elkezdték az állványok lebontását. A padolást és a belső munkálatokat folytatják.

Szeptember 28. – Az utolsó simításokat végzik. Visszavonulásra készül a cég. A hambárok visszahelyezésére október 1-én kerül sor.

November 8. – Alig egy hónapnyi kényszerpihenő után visszaérkezett a Rustic néhány fős csoportja. Feladatuk, hogy a belső ácsmunkát folytassák, befejezzék a hambárok helyének padolását, lemeszeljék a tornyot és lebontsák az állást.

November 13 – 23 között Pál Péter restaurátor és csapata a torony középkori részén talált falképeket állította helyre.

A díszműbádogosok elkészítették a bástyák csúcsára a csillagokat, a munkások az elhelyezéshez külön állást kellett készítsenek.

Kevéssel mikulásjárás után a havazás miatt leállították a munkálatokat. Vállalt feladatukat tisztességgel elvégezték. Folytatás jövőre.(folytatás 2013-ban szerk. megj.)

MÁS JELLEGŰ ÉPÍTKEZÉSEK

A régi iskola épületén történt javítások: ablakszemek behelyezése, vízszerelési munkálatok.

A papilak egy szobájának teljes felújítása. Hargita Megye Tanácsától nyert pályázati pénzből és a Rustic Kft. támogatásával egy szobát teljesen felújítottunk a következő lépésekben: régi vakolat eltávolítása, villamoshálózat teljes kicserélése, új vakolat felhelyezése, meszelés, padlócsiszolás és fényesítés.

Írta: Demeter Sándor Lóránd – székelyderzsi unitárius lelkész
Fotók: Kerestély Attila
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.